Misja: Misją genXone jest rozpowszechnienie genetyki w życiu codziennym. Wierzymy, że do zmiany naszego Świata możemy wykorzystać genetykę. Wierzymy, że genetyka molekularna jest kluczem do zmiany naszego życia i biznesu. Tworzymy i udostępniamy innowacyjne rozwiązania poprawiające jakość naszego życia, ułatwiające i ratujące życie oraz uczymy ich wykorzystania i otwieramy nowe perspektywy dla Twojego biznesu. Dajemy narzędzia i wiedzę, które to umożliwiają! Wierzymy w człowieka świadomego genetyki i ewolucji na drodze do przyszłości!

Strategia rozwoju działalności Spółki zakłada:

  • Wdrażanie najnowszych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz tworzenie i komercjalizacja własnych usług i produktów zaprojektowanych z ich wykorzystaniem.
  • Tworzenie innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających wykonywanie zaawansowanych analiz genetycznych poza laboratorium.
  • Budowa kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych.
  • Rozwój grupy kapitałowej składającej się ze spółek odpowiedzialnych za komercjalizację wybranych produktów i usług Emitenta na rynku polskim i międzynarodowym.
  • Budowa pozytywnego wizerunku oraz pozycjonowanie Emitenta i jego grupy kapitałowej jako innowacyjnych firm biotechnologicznych wprowadzających nowe technologie, produkty i usługi.

Najważniejszym projektem prowadzonym przez Spółkę jest wprowadzenie na rynek marki Nanobiome.

Celem projektu jest w pierwszym etapie poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób mikrobiom jelitowy wpływa na ludzkie zdrowie. Projekt zakłada charakterystykę specyfiki drobnoustrojów zasiedlających jelita Polaków. Dla identyfikacji poszczególnych mikroorganizmów Spółka będzie wykorzystywać sekwencjonowanie nanoporowe.

W ramach projektu spółka genXone podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje „podstawowy – zdrowy” mikrobiom jelitowy oraz oznaczy normy ilościowe w stosunku do określonych poziomów taksonomicznych zidentyfikowanych mikroorganizmów. Zebrane w ramach projektu informacje pomogą w przyszłości zdefiniować tzw. mikrobiom referencyjny i określić związek między konkretną jednostką chorobową, a zmianami w ludzkim mikrobiomie jelitowym.

W drugim etapie nastąpi komercjalizacja produktu – analizy mikrobiomu jelitowego pod marką Nanobiome oraz towarzyszące jej rozbudowywanie bazy referencyjnej o osoby z różnymi jednostkami chorobowymi.