Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.

10 lutego 2023 r.

Raport roczny za 2022 r.

21 kwietnia 2023 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2023 r.

12 maja 2023 r.

Dzień Rejestracji

3 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy genXone S.A.

19 czerwca 2023 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.

11 sierpnia 2023 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.

10 listopada 2023 r.