Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.

12 lutego 2024 r.

Raport roczny za 2023 r.

24 kwietnia 2024 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.

13 maja 2024 r.

Ogólnopolska Konferencja Genetyczna “Genomica” w Krakowie

17-19 maja 2024 r.

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” w Lublinie

17-18 czerwca 2024 r.

Dzień Rejestracji

zostanie ogłoszony

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy genXone S.A.

zostanie ogłoszony

Spotkanie z Akcjonariuszami genXone S.A.

zostanie ogłoszony

Raport kwartalny za II kwartał 2024 r.

12 sierpnia 2024 r.

Mikrobiologiczne Wyzwania – Rozwiązania dla Środowiska i Zdrowia” edycja LVI. – konferencja w Bydgoszczy

11 – 13 września 2024 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2024 r.

12 listopada 2024 r.