Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.

11 lutego 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

24 marca 2022 r. godz. 10:00

Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

13 maja 2022 r.

Dzień Rejestracji na ZWZ

21 maja 2022 r.

Zwyczajne Walne ZgromadzenieAkcjonariuszy

6 czerwca 2022 r.

Raport roczny za 2021 r.

28 kwietnia 2022 r.
(pierwotnie 27 maja 2022 r.)

Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.

11 listopada 2022 r.