Sekwencjonowanie genomu koronawirusa SARS-CoV-2

Nowa usługa w ofercie genXone jest odpowiedzią na nowe wyzwania, które pojawiły się wraz z pandemią na początku 2020 roku. Poznanie informacji genetycznej nowego koronawirusa i możliwość zestawienia jej z innymi pozwala monitorować zmienność wirusa.

W sekwencjonowaniu genomu koronawirusa SARS-CoV-2 wykorzystujemy technologię nanoporową. Analiza uzyskanej sekwencji genomu wirusa SARS-CoV-2 powala na wykrycie pełnego spektrum zmian nukleotydowych w stosunku do sekwencji referencyjnej. Wynik analizy wyszczególnia wszystkie warianty zmienione. W ramach usługi przeprowadzana jest również analiza bioinformatyczna polegająca na złożeniu genomu wirusa.
Analizie poddawane są próbki, w których za pomocą badania molekularnego zidentyfikowano obecność koronawirusa, a ich CT ( (cycle threshold) wynosi nie więcej niż 25.

Laboratorium genXone zostało włączone do krajowego projektu monitorowania zmienności SARS-CoV-2 koordynowanego przez Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach projektu sekwencjonowania genomu koronawirusa realizowanego z własnych środków przekazaliśmy do bazy GISAID prawie 500 rekordów.

W przypadku zainteresowania usługą prosimy o kontakt pod adresem email: bok@genxone.eu. Dokładna oferta zostanie przygotowana w oparciu o ustalone szczegóły analizy.