Sekwencjonowanie genu 16s i/lub ITS

Umożliwia analizę składu taksonomicznego złożonych zbiorowisk drobnoustrojów na podstawie sekwencjonowania i późniejszej analizy regionów V3-V8 lub V1-V9 genu 16S rRNA w przypadku zbiorowisk bakteryjnych lub ITS1-5.8S-ITS2 dla zbiorowisk grzybowych. 

Analiza pozwala m. in. na: 

  • szybką identyfikację drobnoustrojów w badanym środowisku, mogących mieć wpływ na rozwój chorób roślin, zwierząt i ludzi;
  • wykrycie kontaminacji surowców i gotowych produktów w przetwórstwie spożywczym;
  • kontrolę mikrobiologiczną procesu produkcji w serowarstwie, browarnictwie, przetwórstwie rybnym, farmacji itp.;
  • monitorowanie i diagnostykę roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i domowych.

Sekwencjonować można:

  •  próbki środowiskowe, np. gleba, woda, ścieki;
  •  próbki kliniczne i weterynaryjne, np. próbka kału dowolnego organizmu, wymaz z zatok, jamy ustnej, pochwy itp.;
  •  próbki żywności.

Usługa obejmuje amplifikację wybranego regionu, sekwencjonowanie uzyskanych fragmentów w technologii nanoporowej oraz podstawową analizę bioinformatyczną obejmującą: filtrowanie jakościowe odczytów, oraz przyrównanie uzyskanych sekwencji do biologicznych baz danych (ang. closed-reference OTU picking).

Wyniki analizy przekazywane są w formie tabelarycznej oraz graficznej. 

W przypadku zainteresowania usługą prosimy o kontakt pod adresem email: bok@genxone.eu. Dokładna oferta zostanie przygotowana w oparciu o ustalone szczegóły analizy.