• Opis badania
  • Charakterystyka infekcji
  • Instrukcja pobrania
  • Wyniki badania

Wykrywanie i identyfikacja materiału genetycznego7 bakterii, 16 wirusów i 3 podtypów FluA:
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Influenza A (Flu A), Influenza B (Flu B), Respiratory Syncytial Virus A (RSV A), Respiratory Syncytial Virus B (RSV B), podtypów Influenza A: Flu A-H1, Flu A-H1pdm09, Flu A-H3, Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Parainfluenza virus 1 (PIV 1)Parainfluenza virus 2 (PIV 2), Parainfluenza virus 3 (PIV 3), Parainfluenza virus 4 (PIV 4), Metapneumovirus (MPV), Rhinovirus (HRV), Bocavirus (HBoV), Coronavirus 229E (HCoV-229E), Coronavirus NL63 (HCoV-NL63), Coronavirus OC43 (HCoV-OC43).

W oferowanym badaniu stosowana jest technika multipleks Real-Time PCR. Jest to metoda polegająca na zwiększeniu ilości i wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych. W jednej analizie identyfikowane są cząsteczki kwasów nukleinowych (DNA/RNA) wszystkich badanych w panelu bakterii i wirusów, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik. Takie rozwiązanie pozwala także, że wykrycie koinfekcji, czyli jednoczesnego zakażenia wywołanego przez kilka patogenów. Technika Real-Time PCR charakteryzuje się bardzo wysoką czułością, umożliwiając identyfikację czynników chorobotwórczych na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, co nie jest możliwe przy zastosowaniu innych standardowych metod diagnostycznych np. mikrobiologicznych czy serologicznych. Tak precyzyjna diagnostyka pozwala na ustalenie diagnozy i właściwego sposobu leczenia pacjenta.


Przeczytaj więcej o metodzie real-time PCR

Badanym materiałem jest wymaz z nosogardzieli lub wymaz z gardła i nosa.

Wymaz można wykonać w naszym punkcie w Przeźmierowie lub samodzielnie z wykorzystaniem zestawu. Aby umówić się na wymaz, zadzwoń:
tel: +48 888 602 308


W zestawie do samodzielnego pobrania materiału biologicznego znajdują się:
– wymazówka pobraniowa NOS/NOSOGARDZIEL do jednorazowego użycia
– wymazówka pobraniowa GARDŁO do jednorazowego użycia
– jednorazowe rękawiczki nitrylowe
– probówka pobraniowa z podłożem transportowym
– instrukcja pobrania wymazu w języku polskim
– koperta kurierska
– list przewozowy
– formularz zlecenia badania molekularnego.

Zwrotna przesyłka kurierska jest opłacona, a informacje o zamówieniu kuriera zawarte są w zestawie. Próbka materiału biologicznego powinna zostać odesłana w sztywnym pudełku, w tym celu można wykorzystać teczkę genXone. W przypadku zgubienia lub zniszczenia teczki, należy zastąpić ją innym opakowaniem.

Formularz zlecenia badania do pobrania.

 

Certyfikat:

Mikrobiologia kliniczna

Najczęstszą przyczyną infekcji dróg oddechowych są wirusy i bakterie. W szczególności infekcje wirusowe charakteryzują się dużą chorobotwórczością oraz łatwą transmisją, dzięki czemu mogą się szybko rozprzestrzeniać, zwłaszcza w miejscach o dużym zagęszczeniu ludzi, takich jak środki lokomocji, urzędy, galerie handlowe, szkoły, przedszkola czy żłobki.

Przeziębienie i grypa
 to bardzo częste choroby dróg oddechowych wywoływanych przez wirusy. Grypę od zwykłego przeziębienia odróżnia nie tylko bardzo gwałtowny przebieg, jak również niebezpieczne powikłania. Mogą one wystąpić u każdego człowieka niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Każdego roku z powodu ciężkiego przebiegu grypy i występujących powikłań, kilka tysięcy chorych wymaga hospitalizacji – głównie z powodu zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia mózgu i opon mózgowych, ale rejestrowane są także przypadki śmiertelne.

Bardzo często infekcje wirusowe osłabiają układ odpornościowy i ułatwiają nadkażenia bakteryjne zaliczane do powikłań pierwotnej infekcji wirusowej. W tym wypadku przebieg infekcji jest gwałtowny, pojawia się wysoka gorączka, silny ból gardła lub ucha, trudności z przełykaniem śliny i oddychaniem. Pojawia się również śluzowo-ropna wydzielina z nosa i charakterystyczny nieprzyjemny zapach z ust. Tym objawom często towarzyszą bóle głowy i mięśni, dreszcze oraz poczucie ogólnego osłabienia.

To co odróżnia infekcje wirusowe od bakteryjnych to z pewnością metoda leczenia. W leczeniu wirusowych infekcji dróg oddechowych stosowane jest leczenie objawowe, czyli takie, które łagodzi występujące objawy ogranicza zasięg i dalszy rozwój stanu zapalanego. Natomiast w leczeniu bakteryjnych infekcji dróg oddechowych konieczne jest wdrożenie antybiotykoterapii. Antybiotyki działają szybko i skutecznie, ale ich stosowanie może być związane z niebezpiecznymi skutkami ubocznymi np. niszczeniem flory bakteryjnej znajdującej się w przewodzie pokarmowym. Należy pamiętać, że antybiotyki nie działają na wirusy. Stosowanie antybiotyków w ich leczeniu jest nieskuteczne i może przyczynić się w przyszłości do rozwoju opornych na leczenie szczepów bakterii. Dlatego tak ważna jest precyzyjna identyfikacja patogenu wywołującego objawy choroby.

Właściwe rozpoznanie infekcji układu oddechowego jest bardzo trudne ze względu na:
– mnogość wirusów mogących wywołać infekcję,
– brak specyficznych objawów zakażenia,
– trudności w rozróżnieniu infekcji bakteryjnej od wirusowej,
– występowanie chorób współistniejących u pacjenta,
– powszechne zjawisko koinfekcji (infekcja kilkoma patogenami),
– zjawisko nadkażenia bakteryjnego pierwotnej infekcji wirusowej.


Panel Grypa, przeziębienie i bakteryjne infekcje oddechowe oferowany przez genXone identyfikuje wszystkie najczęściej występujące patogeny odpowiedzialne za infekcje dróg oddechowych już podczas jednej analizy. Są to między innymi: adenowirusy, wirusy grypy typu A i B oraz wirusy paragrypy, a także mykoplazma, chlamydia, pałeczka hemofilna, pneumokok, czy też pałeczka krztuśca.

Wymaz z górnych dróg oddechowych powinien być pobrany w ostrej fazie zakażenia, przed włączeniem antybiotykoterapii i/ lub leczenia środkiem o działaniu miejscowym, bądź po upływie 5 dni od ich zakończenia. Materiałem do badania może być wymaz z nosogardzieli lub wymaz z gardła i nosa.

Wymaz z nosogardzieli lub nosa
powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

Wymaz z gardła
powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy nie jest to możliwe materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz miętowych gum do żucia. Przed pobraniem wymazu należy także wyjąć ruchome protezy zębowe jeżeli są stosowane.

Pacjent decyduje o miejscu pobrania wymazu, jednak ze względów bezpieczeństwa wymaz z nosogardzieli musi zostać pobrany przez lekarza lub wykwalifikowany personel medyczny. W przypadku wyboru gardła i nosa jako miejsca poboru wymazu należy włożyć obie wymazówki do jednej, tej samej probówki.

Instrukcja pobrania wymazu z nosogardzieli:

1. Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
2. Umyj ręce, załóż rękawiczki oraz maskę ochronną na twarz.
3. Odchyl głowę pacjenta do tyłu pod kątem 70°.
4. Ostrożnie otwórz opakowanie z patyczkiem wymazowym opisanym „nos/nosogardziel” uważając, aby nie dotknąć końcówki wymazówki.
5. Delikatnie wprowadź wymazówkę wzdłuż środkowej części przegrody i podstawy nosa, na głębokość równą połowie długości między nasadą nosa, a małżowiną uszną. U osób dorosłych odległość ta wynosi około 4 cm.
6. Przytrzymaj wymazówkę nieruchomo przez kilka sekund.
7. Wyjmij wymazówkę z nosogardzieli wykonując ruchy rotacyjne.
8. Ostrożnie przenieś wymazówkę do podłoża znajdującego się w probówce.
9. Odłam końcówkę wymazówki (w miejscu zaznaczonym na czerwono) w ten sposób, aby zmieściła się w probówce.
10. Zakręć szczelnie probówkę i wytrząsaj energicznie góra-dół przez około 1 minutę.
11. Zdejmij i wyrzucić rękawiczki, a następnie dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.
12. Zdejmij i wyrzuć maskę ochronną, powtórz czynności higieniczne rąk.

Instrukcja pobrania wymazu z gardła i nosa:

1. Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
2. Umyj ręce i załóż rękawiczki.
3. Ostrożnie otwórz opakowanie z patyczkiem wymazowym opisanym „gardło” uważając, aby nie dotknąć wymazówki.
4. Otwórz szeroko jamę ustną, a następnie energicznym, rotacyjnym ruchem pocieraj obie powierzchnie migdałków oraz tylną ścianę gardła, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zapalnie zmienionych.
UWAGA: W trakcie pobierania wymazu nie należy dotykać wymazówką powierzchni języka oraz błony śluzowej policzków.
5. Ostrożnie przenieś wymazówkę do podłoża znajdującego się w probówce.
6. Odłam końcówkę wymazówki (w miejscu zaznaczonym na czerwono) w ten sposób, aby zmieściła się w probówce.
7. Ostrożnie otwórz opakowanie z patyczkiem wymazowym opisanym „nos/nosogardziel”, uważając aby nie dotknąć wymazówki.
8. Wprowadź wymazówkę w nozdrze na odległość około 2-3 cm.
9. Pobierz wymaz z wnętrza nozdrza oraz przegrody nosowej wykonując energiczne, rotacyjne ruchy.
10. Ostrożnie przenieś wymazówkę do podłoża znajdującego się w probówce, w której został umieszczony wcześniej wymaz z gardła.
11. Odłam końcówkę wymazówki (w miejscu zaznaczonym na czerwono) w ten sposób, aby zmieściła się w probówce.
12. Zakręć szczelnie probówkę i wytrząsaj energicznie góra-dół przez około 1 minutę.
13. Zdejmij i wyrzucić rękawiczki, a następnie dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.

Probówkę z pobranym materiałem można przechowywać i transportować w temperaturze pokojowej maksymalnie do 5 dni od pobrania.

Czas wykonania badania: do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium

Jak mam policzyć, kiedy wynik będzie gotowy?
Czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych określony jest w dniach roboczych, co oznacza że nie są wliczane soboty, niedziele i dni świąteczne. Czas ten zaczyna biec w dniu dostarczenia próbki do laboratorium.
 
Przykład: Jeśli próbka dociera do laboratorium w środę, w tygodniu nie ma żadnych dni świątecznych, wynik będzie gotowy do odbioru najpóźniej w kolejną środę.
 
Czy będę czekać dokładnie tyle dni roboczych, ile jest podane powyżej?
Podany czas jest czasem maksymalnym. Możliwe jest, że wynik będzie gotowy do odbioru wcześniej. O dostępności wyniku informujemy drogą mailową.
Na wydłużenie czasu oczekiwania mogą mieć wpływ czynniki niezależne od laboratorium genXone. W takich sytuacjach Pacjent jest informowany o wydłużeniu czasu oczekiwania.
 
Jak mogę odebrać wynik?
Preferowany sposób odbioru wybieramy w formularzu zlecenia badania molekularnego, który będzie dołączony do zamówionego zestawu.

Do wyboru pozostaje:
- wysyłka wyniku drogą pocztową na wskazany w formularzu adres;
- odbiór wyniku online za pośrednictwem platformy wyniki.genxone.eu.
 
Czy mogę otrzymać wynik w innym języku?
Dokumentacja laboratorium jest prowadzona w języku polskim, dlatego wyniki wydawane są w tym języku. Jeśli potrzebna jest dokumentacja w innym języku, zalecamy kontakt z tłumaczem przysięgłym.
 

 

  • Testy - Infekcje oddechowe

Grypa, przeziębienie i bakteryjne infekcje oddechowe

650,00