• Opis badania
 • Charakterystyka infekcji
 • Pobranie materiału
 • Wyniki badania
Wykrywanie i identyfikacja materiału genetycznego 13 bakterii:

Shigella spp./ enteroinwazyjnych Escherichia coli (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Aeromonas spp. Salmonella spp, hiperwirulentnych Clostridium difficile, Escherichia coli O157, shigatoksycznych Escherichia coli STEC (stx1/2), enteropatogennych Escherichia coli EPEC (eaeA), enterotoksycznych Escherichia coli ETEC (It/st), enteroagregacyjnych Escherichia coli EAEC (aggR).

W oferowanym badaniu stosowana jest technika multipleks Real-Time PCR. Jest to metoda polegająca na zwiększeniu ilości i wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych. W jednej analizie identyfikowane są cząsteczki kwasów nukleinowych (DNA) wszystkich badanych w panelu 13 bakterii, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik. Takie rozwiązanie pozwala na wykrycie koinfekcji, czyli jednoczasowego zakażenia wywołanego przez kilka patogenów. Technika Real-Time PCR charakteryzuje się bardzo wysoką czułością, umożliwiając identyfikację czynników chorobotwórczych na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, co nie jest możliwe przy zastosowaniu innych standardowych metod diagnostycznych np. mikrobiologicznych czy serologicznych. Tak precyzyjna diagnostyka pozwala na ustalenie diagnozy i właściwego sposobu leczenia pacjenta. Przeczytaj więcej o metodzie Real-Time PCR.

Badanym materiałem jest kał. W zestawie do samodzielnego pobrania materiału biologicznego znajdują się:

 • jednorazowa nakładka na toaletę
 • jednorazowe rękawiczki nitrylowe
 • probówka pobraniowa z podłożem transportowym wraz z wymazówką
 • instrukcja pobrania wymazu w języku polskim
 • koperta kurierska
 • list przewozowy
 • formularz zlecenia badania molekularnego.

UWAGA! Materiał do badania należy pobierać zgodnie z instrukcją. Niewłaściwe pobranie oznacza konieczność ponownej płatnej wysyłki nowego zestawu.

Zwrotna przesyłka kurierska jest opłacona, a informacje o zamówieniu kuriera zawarte są w zestawie. Próbka materiału biologicznego powinna zostać odesłana w sztywnym pudełku, w tym celu można wykorzystać teczkę genXone. W przypadku zgubienia lub zniszczenia teczki, należy zastąpić ją innym opakowaniem.

Certyfikat: Mikrobiologia kliniczna

Do typowych objawów infekcji układu pokarmowego zaliczamy przede wszystkim biegunkę. Przebieg biegunki bakteryjnej zwykle jest podobny - stolce są skąpe, papkowate, zawierają śluz lub krew. Przyczyny mogą być bardzo różne. W ich odróżnieniu rozstrzygające jest badanie molekularne, które pozwala na jednoznaczną identyfikację patogenu sprawczego i zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Objawy kliniczne najczęściej towarzyszące infekcjom wywołanym przez niżej wymienione bakterie:

Czerwonka bakteryjna (infekcja Shigella) - wodnista biegunka, obecność śluzu i krwi w kale, bóle brzucha, gorączka i złe samopoczucie, czasami nudności i wymioty.

Zakażenie bakterią Escherichia coli - nudności, wymioty, krwawa biegunka, gorączka, złe samopoczucie, utrata apetytu, łagodne odwodnienie, zespół hemolityczno-mocznicowy i/lub małopłytkowa plamica zakrzepowa (szczep Escherichii coli O157).

Kampylobakterioza (infekcja Campylobacter) - wodnista biegunka, często krwawa, ciągły ból brzucha, gorączka, ból głowy, bóle mięśni i złe samopoczucie.

Jersinoza (infekcja Yersinia) - od łagodnych biegunek poprzez ciężkie zakażenia z gorączką i silnymi bólami brzucha sugerującymi zapalenie wyrostka robaczkowego, do zakażeń układowych (np.: zespół Reitera, rumień guzowaty).

Zarażenie przecinkowcami (Vibrio) - wodnista biegunka, skurcze żołądka, nudności, wymioty, gorączka, dreszcze.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (infekcjaClostridium difficile) - zapalenie jelit, wzmożona produkcja śluzu i płynu jelitowego, uszkodzenie błony śluzowej jelita, nasilona biegunka, zapalenia okrężnicy.

Salmonelloza (infekcja Salmonella) - bardzo silne, bolesne skurcze brzucha, z nagłym parciem na stolec, biegunka, zwykle wodnista o zielonkawym zabarwieniu, czasem z domieszkami krwi, śluz, nudności i wymioty, gorączka lub stan podgorączkowy. U osób o obniżonej odporności pałeczki Salmonelli mogą doprowadzić do stanów zapalnych innych organów(m.in. płuc, nerek czy stawów), a nawet do sepsy. Szczególną infekcją powodowaną przez Salmonellę typhi jest tyfus, czyli dur brzuszny – ostra zakaźna choroba, której najważniejszymi symptomami są wysypka, bóle brzucha i gorączka.

Zapalenie żołądka i jelit (infekcja Aeromonas) - wyniszczające biegunki, infekcje dróg żółciowych i wątroby. Do zakażeń Aeromonas dochodzi dosyć rzadko.

Wskazania do wykonania badania to pojawienie objawów takich jak:

 • biegunka i/lub wymioty
 • zaburzenia łaknienia, brak apetytu, utrata wagi
 • gorączka
 • ból brzucha.
Jeśli takie objawy pojawiły się po spożyciu nietypowego pokarmu albo jedzenia/napoju wzbudzającego wątpliwości, warto zrobić badania, aby dobrać właściwe leki. Tym bardziej, że badanie ma charakter nieinwazyjny. Wynik badania należy skonsultować z lekarzem.
Materiałem do badania jest kał. Materiał może zostać pobrany samodzielnie. Przed pobraniem próbki kału, w razie potrzeby, należy opróżnić pęcherz moczowy. Materiał do badań należy pobrać możliwie najszybciej od pojawienia się pierwszych objawów i jeszcze przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Przy nawracających biegunkach materiał należy pobrać w okresie występowania objawów. Do badania należy pobrać próbkę kału nie większą niż pestka wiśni. W przypadku materiału kałowego płynnego należy pobrać około 1 ml.

Instrukcja pobrania próbki kału:

 1. Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
 2. Umieść podkładkę toaletową dołączoną do zestawu na desce sedesowej i oddaj kał na podkładkę toaletową.
 3. Umyj ręce i załóż rękawiczki.
 4. Otwórz probówkę i opakowanie z wymazówką.Trzymając patyczek wymazówkowy uważaj, aby nie dotknąć jego końcówki. Końcówką wymazówki przeciągnij po całej długości kału. Następnie przenieś ją do podłoża znajdującego się w probówce. Zwróć uwagę, że całość zebranego materiału musi mieścić się w objętości podłoża, czyli być całkowicie zanurzone w substancji w probówce. Odłam końcówkę wymazówki (w miejscu zaznaczonym na czerwono), aby zmieściła się w probówce z podłożem transportowym.
 5. Zakręć szczelnie probówkę i wytrząsaj góra-dół przez około 1 minutę.
 6. Podkładkę toaletową z pozostałym materiałem wrzuć do toalety, odczekaj do momentu gdy papier nasiąknie wodą, a następnie spłucz.
 7. Zdejmij rękawiczki i umyj ręce.
Probówkę z pobranym materiałem można przechowywać i transportować w temperaturze pokojowej maksymalnie do 7 dni od pobrania.
Czas wykonania badania: do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium
Jak mam policzyć, kiedy wynik będzie gotowy?
Czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych określony jest w dniach roboczych, co oznacza że nie są wliczane soboty, niedziele i dni świąteczne. Czas ten zaczyna biec w dniu dostarczenia próbki do laboratorium.
Przykład: Jeśli próbka dociera do laboratorium w środę, w tygodniu nie ma żadnych dni świątecznych, wynik będzie gotowy do odbioru najpóźniej w kolejny piątek.
 
Czy będę czekać dokładnie tyle dni roboczych, ile jest podane powyżej?
Podany czas jest czasem maksymalnym. Możliwe jest, że wynik będzie gotowy do odbioru wcześniej. O dostępności wyniku informujemy drogą mailową.
Na wydłużenie czasu oczekiwania mogą mieć wpływ czynniki niezależne od laboratorium genXone. W takich sytuacjach Pacjent jest informowany o wydłużeniu czasu oczekiwania.
Jak mogę odebrać wynik?
Preferowany sposób odbioru wybieramy w formularzu zlecenia badania molekularnego, który będzie dołączony do zamówionego zestawu. Do wyboru pozostaje: - wysyłka wyniku drogą pocztową na wskazany w formularzu adres; - odbiór wyniku online za pośrednictwem platformy wyniki.genxone.eu.
Czy mogę otrzymać wynik w innym języku?
Dokumentacja laboratorium jest prowadzona w języku polskim, dlatego wyniki wydawane są w tym języku. Jeśli potrzebna jest dokumentacja w innym języku, zalecamy kontakt z tłumaczem przysięgłym.
 
 • Testy - Infekcje pokarmowe

Bakteryjne infekcje pokarmowe

450,00