• Opis badania
 • Charakterystyka infekcji
 • Pobranie materiału
 • Wyniki badania

Wykrywanie i identyfikacja materiału genetycznego 13 bakterii, 6 wirusów oraz 6 pierwotniaków:
Shigella spp./ enteroinwazyjnych Escherichia coli (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Aeromonas spp. Salmonella spp, hiperwirulentnych Clostridium difficile, Escherichia coli O157, shigatoksycznych Escherichia coli STEC (stx1/2), enteropatogennych Escherichia coli EPEC (eaeA), enterotoksycznych Escherichia coli ETEC (It/st), enteroagregacyjnych Escherichia coli EAEC (aggR), Adenowirus F (ADV-F) serotypy 40 i 41, Norowirus GI (NVG 1), Norowirus GII (NVG 2), Rotawirus A (ROV), Astrowirus (ASV), Sapowirus (SV) genogrupy G1, 2, 4, 5, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis.

W oferowanym badaniu stosowana jest technika multipleks Real-Time PCR, która należy do molekularnych metod opartych na amplifikacji i wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych. W jednej analizie identyfikowany jest materiał genetyczny wszystkich patogenów, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik. Takie rozwiązanie pozwala także na wykrycie koinfekcji, czyli infekcji wywołanych przez dwa lub więcej patogenów jednocześnie. Technika Real-Time PCR charakteryzuje się również bardzo wysoką czułością, więc pozwala na identyfikację czynników chorobotwórczych już przy niskiej intensywności zakażenia, nawet poniżej progu wykrywalności standardowych metod mikroskopowych. Tak precyzyjna diagnostyka konkretnych patogenów pozwala na podjęcie właściwej decyzji o sposobie leczenia chorego.

Przeczytaj więcej o metodzie Real-Time PCR.

Badanym materiałem jest kał.

W zestawie do samodzielnego pobrania materiału biologicznego znajdują się:

 • jednorazowa nakładka na toaletę
 • jednorazowe rękawiczki nitrylowe
 • probówka pobraniowa z podłożem transportowym wraz z wymazówką
 • instrukcja pobrania wymazu w języku polskim
 • koperta kurierska
 • list przewozowy
 • formularz zlecenia badania molekularnego.

UWAGA! Materiał do badania należy pobierać zgodnie z instrukcją. Niewłaściwe pobranie oznacza konieczność ponownej płatnej wysyłki nowego zestawu.

Zwrotna przesyłka kurierska jest opłacona, a informacje o zamówieniu kuriera zawarte są w zestawie. Próbka materiału biologicznego powinna zostać odesłana w sztywnym pudełku, w tym celu można wykorzystać teczkę genXone. W przypadku zgubienia lub zniszczenia teczki, należy zastąpić ją innym opakowaniem.

Zakażenia układu pokarmowego mogą być wywołane przez szereg patogenów bakteryjnych, wirusowych lub pasożytniczych. Rozpoznanie oparte jedynie na objawach klinicznych często jest trudne dlatego, aby podjąć decyzję o właściwej strategii leczenia konieczne jest precyzyjne ustalenie czynnika chorobotwórczego.

Infekcje o podłożu bakteryjnym zwykle przebiegają dość gwałtownie. Towarzyszą im wtedy gwałtowne, intensywne wymioty i nudności, biegunki oraz bóle brzucha. zazwyczaj objawiają się dość gwałtownie. Dodatkowymi objawami są: uczucie zmęczenia, utrata apetytu czy wreszcie złe samopoczucie. Najczęstszymi bakteriami patogennymi odpowiadającymi za infekcje są: Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp. , Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile. Te i inne bakterie zostały opisane w panelu Bakteryjne infekcje pokarmowe.

Wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego są główną przyczyną biegunek u niemowląt i małych dzieci. Większość stwierdzanych infekcji to skutek bezpośredniego kontaktu ze skażonym pożywieniem lub nosicielem wirusa. Zakażenia wywoływane są przez wirusy specyficzne dla ludzi (zakażające tylko człowieka) i przenoszone są drogą fekalno-oralną. Zatrucia pokarmowe wywoływane przez wirusy są trudniejsze do uniknięcia, bo zwykle skażona żywność i woda wyglądają i smakują normalnie. Wirusy nie zmieniają cech produktów, a do zakażenia żywności wirusami może dojść na każdym etapie produkcyjnym. Infekcje o podłożu wirusowym są dużo bardziej zaraźliwe niż te o podłożu bakteryjnym. Obok, cieszących się złą sławą, rotawirusów, wśród wirusów powodujących infekcje układu pokarmowego wymienić należy adenowirusy, norowirusy, sapowirusy i astrowirusy. Szczegółowy opis znajduje się tutaj: Panel infekcji układu pokarmowego: WIRUSY.

Ostatnią grupą wykrywanych w tym panelu organizmów odpowiedzialnych za infekcje pokarmowe są pierwotniaki - pasożyty jelitowe, których bytowanie w ciele człowieka może nie wywoływać żadnych objawów, albo powodować nietypowe symptomy.  Szczegółowy opis znajduje się tutaj:  Panel infekcji układu pokarmowego: PASOŻYTY JEDNOKOMÓRKOWE (PIERWOTNIAKI).

Materiałem do badania jest kał. Materiał może zostać pobrany samodzielnie. Przed pobraniem próbki kału, w razie potrzeby, należy opróżnić pęcherz moczowy. Materiał do badań należy pobrać możliwie najszybciej od pojawienia się pierwszych objawów i jeszcze przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Przy nawracających biegunkach materiał należy pobrać w okresie występowania objawów. Do badania należy pobrać próbkę kału nie większą niż pestka wiśni. W przypadku materiału kałowego płynnego należy pobrać około 1 ml.

Instrukcja pobrania próbki kału:

 1. Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
 2. Umieść podkładkę toaletową dołączoną do zestawu na desce sedesowej i oddaj kał na podkładkę toaletową.
 3. Umyj ręce i załóż rękawiczki.
 4. Otwórz probówkę i opakowanie z wymazówką. Trzymając patyczek wymazówkowy uważaj, aby nie dotknąć jego końcówki. Końcówką wymazówki przeciągnij po całej długości kału. Następnie przenieś ją do podłoża znajdującego się w probówce. Zwróć uwagę, że całość zebranego materiału musi mieścić się w objętości podłoża, czyli być całkowicie zanurzone w substancji w probówce. Odłam końcówkę wymazówki (w miejscu zaznaczonym na czerwono), aby zmieściła się w probówce z podłożem transportowym
 5. Zakręć szczelnie probówkę i wytrząsaj góra-dół przez około 1 minutę.
 6. Podkładkę toaletową z pozostałym materiałem wrzuć do toalety, odczekaj do momentu gdy papier nasiąknie wodą, a następnie spłucz.
 7. Zdejmij rękawiczki i umyj ręce.

 

Probówkę z pobranym materiałem można przechowywać i transportować w temperaturze pokojowej maksymalnie do 7 dni od pobrania.

Czas wykonania badania: do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium

Wynik badania ma charakter raportu diagnostycznego.

Preferowany sposób jego odbioru można wybrać w formularzu zlecenia badania molekularnego, który będzie dołączony do zestawu. Do wyboru pozostaje:

 • wysyłka wyniku drogą pocztową na wskazany w formularzu adres;
 • odbiór wyniku online za pośrednictwem platformy wyniki.genxone.eu.
 • Testy - Infekcje pokarmowe

Szeroki panel infekcji pokarmowych

650,00