• Opis badania
 • Charakterystyka infekcji
 • Pobranie materiału
 • Wyniki badania

Wykrywanie i identyfikacja materiału genetycznego 6 endopasożytów jednokomórkowych (pierwotniaków):
Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis.

W oferowanym badaniu stosowana jest technika multipleks Real-Time PCR, która należy do molekularnych metod opartych na amplifikacji i wykrywaniu materiału genetycznego pierwotniaków. W jednej analizie identyfikowany jest materiał genetyczny wszystkich patogenów, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik. Takie rozwiązanie pozwala także na wykrycie koinfekcji, czyli infekcji wywołanych przez dwa lub więcej patogenów jednocześnie. Technika Real-Time PCR charakteryzuje się również bardzo wysoką czułością, więc pozwala na identyfikację czynników chorobotwórczych już przy niskiej intensywności zakażenia, nawet poniżej progu wykrywalności standardowych metod mikroskopowych. Tak precyzyjna diagnostyka konkretnych patogenów pozwala na podjęcie właściwej decyzji o sposobie leczenia chorego. Przeczytaj więcej o metodzie Real-Time PCR.

Badanym materiałem jest kał.

W zestawie do samodzielnego pobrania materiału biologicznego znajdują się:

 • jednorazowa nakładka na toaletę
 • jednorazowe rękawiczki nitrylowe
 • probówka pobraniowa z podłożem transportowym wraz z wymazówką
 • instrukcja pobrania wymazu w języku polskim
 • koperta kurierska
 • list przewozowy
 • formularz zlecenia badania molekularnego.


UWAGA! Materiał do badania należy pobierać zgodnie z instrukcją. Niewłaściwe pobranie oznacza konieczność ponownej płatnej wysyłki nowego zestawu.

Zwrotna przesyłka kurierska jest opłacona, a informacje o zamówieniu kuriera zawarte są w zestawie. Próbka materiału biologicznego powinna zostać odesłana w sztywnym pudełku, w tym celu można wykorzystać teczkę genXone. W przypadku zgubienia lub zniszczenia teczki, należy zastąpić ją innym opakowaniem.

 

Certyfikaty:

Mikrobiologia kliniczna

Protozoa in stool

Zarażenia przewodu pokarmowego wywołane przez pierwotniaki często przebiegają bezobjawowo, a te z objawami mają charakter przewlekły i inwazyjny. Okres wylęgania się zarażenia jest dłuższy niż w przypadku infekcji bakteryjnych i wirusowych. Pasożyty żyjąc w organizmie człowieka, chcą stworzyć sobie najlepsze warunki do rozmnażania, nie będą więc dążyły do zabicia żywiciela. Dlatego czasem trudno skojarzyć zmiany w funkcjonowaniu organizmu z nosicielstwem pierwotniaka.


Giardia lamblia – inaczej ogoniastek jelitowy, pierwotniak zamieszkujące jelita cienkie ludzi na całym świecie. Czasem występuje także u zwierząt. Do źródeł zarażenia należą: bezpośredni kontakt z chorą osobą, skażona woda oraz żywność. Giardia jest jedną z głównych przyczyn biegunki podróżnych. Giardioza (dawniej lamblioza) może przebiegać bezobjawowo lub pojawiają się:

 • biegunka (może być ostra)
 • nudności
 • napadowe bóle w okolicach pęcherzyka żółciowego lub żołądka
 • wymioty
 • skurcze brzucha i/lub wzdęcia
 • nieodżywienie, utrata masy ciała
 • czasami objawy oddechowe podobne do astmy
 • rzadko gorączka
 • rzadziej wysypka, swędzenie, alergie, afty
 • zapalenie błony naczyniowej oka czy błony maziowej stawów.

Objawy u osób ze zdrowym układem odpornościowym utrzymują się od 1 do 3 tygodni, czasem dłużej. Nieleczone mogą przeistoczyć chorobę w stan przewlekły. W przewlekłej formie choroby rzadko pojawia się biegunka, często za to luźne stolce, bóle w jamie brzusznej, dyskomfort, wzdęcia, utrata masy ciała, gazy. Nieleczona może prowadzić do trwałych uszkodzeń, zwłaszcza u dzieci. A to właśnie dzieci w wieku 2-5 lat są szczególnie narażone na zarażenie.

Entamoeba histolytica (pełzak czerwony) – pierwotniak bytujący w jelitach grubych, osób zamieszkujących zwykle w klimatach tropikalnych i subtropikalnych. Podobnie jak w poprzednim przypadku, zarazić pełzakiem można poprzez bezpośredni kontakt z chorą osobą, skażonymi przedmiotami, poprzez spożycie zanieczyszczonej wody oraz żywności.
Objawy pełzakowicy:

 • biegunka z krwawą lub ropną wydzieliną
 • bardzo silne bóle poniżej pępka, z wyczuwalnym „guzem”
 • gorączka
 • bóle głowy
 • nudności
 • osłabienie
 • owrzodzenie jelita i czasem owrzodzenia innych narządów, np. nerek lub wątroby.

Cryptosporidium parvum – to pasożyt wewnątrz komórkowy, który wywołuje kryptosporidiozę. Podobnie jak pozostałe pierwotniaki do zarażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt z chorą osobą lub zwierzęciem lub poprzez spożycie skażonej wody i żywności. Zwłaszcza w podróży należy uważać na surowe warzywa, owoce, wodę z kranu, niedogotowane mięso, jaja na miękko czy niepasteryzowane mleko i jego przetwory.
Jest szczególnie niebezpieczny dla osób o obniżonej odporności. Może działać wyniszczająco i doprowadzić nawet do śmierci.
Kryptosporydioza może przebiegać bezobjawowo lub pojawiają się objawy:

 • biegunka
 • wysoka gorączka
 • wymioty
 • kurczowe bóle brzucha
 • brak apetytu, utrata wagi.


Blastocystis hominis to jeden z najczęściej stwierdzanych pierwotniaków bytujących w przewodzie pokarmowym człowieka. Drogi zarażenia są analogiczne jak u pierwotniaków powyżej: bezpośredni kontakt z chorą osobą, skażonymi przedmiotami, spożycie zanieczyszczonej wody i żywności.
Objawy blastocystozy:

 • może przebiegać bezobjawowo
 • biegunka
 • bóle brzucha i wzdęcia
 • przewlekłe zaparcia
 • przewlekłe dolegliwości żołądkowo-jelitowe
 • pokrzywka
 • utrata apetytu
 • nudności
 • krew w kale
 • złe samopoczucie,
 • swędzenie odbytu,
 • bolesne parcie na stolec,
 • alergie.


Dientamoeba fragilis – czyli pierwotniak kałowy to jeden z mniejszych pierwotniaków pasożytujących w przewodzie pokarmowym człowieka, a lokalizuje się w jelicie grubym. Do zakażenia dochodzi przez przypadkowe połknięcie jaj owsików (pierwotniak kałowy jest często przytwierdzony do takich jaj) lub jaj innych pasożytów. Pozostałe źródła zarażenia odpowiadają zarażeniom innymi pasożytami i są to: bezpośredni kontakt ze skażonym przedmiotem, spożycie zanieczyszczonej wody lub jedzenia.
Dientameboza najczęściej przebiega bezobjawowo u dorosłych, u dzieci zwykle z objawami:

 • biegunka (brązowozielone stolce, czasem z domieszką śluzu)
 • ból brzucha
 • brak apetytu.


Cyclospora cayetanensis – pierwotniak ten występuje na całym świecie, a do zarażenia dochodzi najczęściej przez spożycie skażonej wody i/lub żywności. Co ciekawe, bezpośredni kontakt z chorą osobą nie stanowi zagrożenia. Jest to jedna z częstszych przyczyn biegunki podróżnych. Jest groźna dla osób z niedoborami odporności.
Objawy cyklosporozy:
• nawracająca, wodnista biegunka (bez śluzu i krwi),
• zaparcia w okresie wyciszenia,
• wzdęcia, gazy, odbijanie,
• kurczowe bóle brzucha i nudności,
• utrata apetytu i utrata masy ciała,
• wymioty
• bóle mięśni,
• gorączka.
Cyklosporoza może mieć też przebieg bezobjawowy.

Materiałem do badania jest kał. Materiał może zostać pobrany samodzielnie. Przed pobraniem próbki kału, w razie potrzeby, należy opróżnić pęcherz moczowy. Materiał do badań należy pobrać możliwie najszybciej od pojawienia się pierwszych objawów i jeszcze przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Przy nawracających biegunkach materiał należy pobrać w okresie występowania objawów. Do badania należy pobrać próbkę kału nie większą niż pestka wiśni. W przypadku materiału kałowego płynnego należy pobrać około 1 ml.

Instrukcja pobrania próbki kału:

 1. Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
 2. Umieść podkładkę toaletową dołączoną do zestawu na desce sedesowej i oddaj kał na podkładkę toaletową.
 3. Umyj ręce i załóż rękawiczki.
 4. Otwórz probówkę i opakowanie z wymazówką. Trzymając patyczek wymazówkowy uważaj, aby nie dotknąć jego końcówki. Końcówką wymazówki przeciągnij po całej długości kału. Następnie przenieś ją do podłoża znajdującego się w probówce. Zwróć uwagę, że całość zebranego materiału musi mieścić się w objętości podłoża, czyli być całkowicie zanurzone w substancji w probówce. Odłam końcówkę wymazówki (w miejscu zaznaczonym na czerwono), aby zmieściła się w probówce z podłożem transportowym.
 5. Zakręć szczelnie probówkę i wytrząsaj góra-dół przez około 1 minutę.
 6. Podkładkę toaletową z pozostałym materiałem wrzuć do toalety, odczekaj do momentu gdy papier nasiąknie wodą, a następnie spłucz.
 7. Zdejmij rękawiczki i umyj ręce.

Probówkę z pobranym materiałem można przechowywać i transportować w temperaturze pokojowej maksymalnie do 7 dni od pobrania.

Czas wykonania badania: do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium

Jak mam policzyć, kiedy wynik będzie gotowy?
Czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych określony jest w dniach roboczych, co oznacza że nie są wliczane soboty, niedziele i dni świąteczne. Czas ten zaczyna biec w dniu dostarczenia próbki do laboratorium.
 
Przykład: Jeśli próbka dociera do laboratorium w środę, w tygodniu nie ma żadnych dni świątecznych, wynik będzie gotowy do odbioru najpóźniej w kolejny piątek.
 
Czy będę czekać dokładnie tyle dni roboczych, ile jest podane powyżej?
Podany czas jest czasem maksymalnym. Możliwe jest, że wynik będzie gotowy do odbioru wcześniej. O dostępności wyniku informujemy drogą mailową.
Na wydłużenie czasu oczekiwania mogą mieć wpływ czynniki niezależne od laboratorium genXone. W takich sytuacjach Pacjent jest informowany o wydłużeniu czasu oczekiwania.
 
Jak mogę odebrać wynik?
Preferowany sposób odbioru wybieramy w formularzu zlecenia badania molekularnego, który będzie dołączony do zamówionego zestawu.

Do wyboru pozostaje:
- wysyłka wyniku drogą pocztową na wskazany w formularzu adres;
- odbiór wyniku online za pośrednictwem platformy wyniki.genxone.eu.
 
Czy mogę otrzymać wynik w innym języku?
Dokumentacja laboratorium jest prowadzona w języku polskim, dlatego wyniki wydawane są w tym języku. Jeśli potrzebna jest dokumentacja w innym języku, zalecamy kontakt z tłumaczem przysięgłym.
 

 

 • Testy - Infekcje pokarmowe

Pierwotniaki jelitowe

320,00