Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2021r

Biotechnologiczna spółka genXone podała wyniki za trzy kwartały br. W okresie od stycznia do końca września przychody wyniosły 14,4 mln zł, były o ponad 52% wyższe niż rok wcześniej, kiedy odnotowano 9,5 mln zł. Zysk netto po trzech kwartałach br. wyniósł 4,8 mln zł, rok wcześniej spółka zanotowała 3,0 mln zł. Wypracowana w okresie dziewięciu miesięcy br.  EBITDA wyniosła 6,5 mln zł, co oznacza wzrost o 65% w stosunku do roku poprzedniego, kiedy wyniosła 3,9 mln zł.

W samym trzecim kwartale spółka zanotowała przychody w wysokości ponad 2,9 mln zł. Zysk netto wyniósł 0,56 mln zł, a EBITDA 0,93 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami z połowy roku spółka intensyfikuje prace nad swoim flagowym produktem, jakim jest typowanie koronawirusa. Wdrażanie sekwencjonowania wariantów koronawirusa jest kluczowe z punktu widzenia epidemiologii i zarządzania epidemią, ponieważ pozwala przewidywać na podstawie tego jak wirus się zmienia, jakie mogą być warianty przebiegu pandemii. W trzecim kwartalne kontynuowano wdrożenia systemu sekwencjonowania oraz wprowadzanie zmian w laboratoriach trzech wojewódzkich placówek Stacji Sanitarno-Epidemioloigicznych z Olsztyna, Łodzi i Rzeszowa. Z tymi placówkami umowy o współpracy zostały podpisane w pierwszej połowie tego roku.

Trzeci kwartał br. przyniósł, podobnie jak w roku poprzednim, spadek liczby infekcji oddechowych. Z tego powodu spółka przeprowadziła mniejszą ilość testów niż w poprzednim kwartale. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt zwiększonej odporności społeczeństwa ze względu na poziom zaszczepienia. Niższy poziom zachorowań oraz uzyskanie tzw. paszportów covidowych przez cześć obywateli zmniejszyło zapotrzebowanie na testy molekularne w miesiącach letnich.

– Na wyniki spółki należy patrzeć z perspektywy dziewięciu miesięcy. Takie podejście wynika z charakterystyki sprzedaży produktów i rozwiązań związanych z sekwencjonowaniem nanoporowym, a także z sezonowości przebiegu pandemii i sprzedaży testów. Ponad 60-procentowy wzrost EBITDA w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku w relacji do tego samego okresu, także bardzo dobrego 2020 roku, świadczy o wysokiej skuteczności operacyjnej spółki i właściwych wyborach kierunków rozwoju. Warto zauważyć, że podpisane w pierwszej połowie roku umowy z Sanepidami weszły w trzecim kwartale w sposób naturalny w okres czasochłonnego i intensywnego procesu wdrożenia systemów, który rozciąga się pomiędzy kwartałami. Mamy uzasadnioną satysfakcję, że już trzy znaczące państwowe placówki badawcze korzystają z posiadanej przez nas technologii, będącej jedną z niewielu na świecie, która pozwala w maksymalnym możliwym obecnie stopniu na identyfikację wariantów koronawirusa. Ta współpraca generuje i będzie generować kolejne korzystne efekty finansowe dla spółki – podkreśla dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

W trzecim kwartale br. trwały także zintensyfikowane prace nad komercjalizacją projektu Nanobiome. Ten innowacyjny na skalę światową program wykorzystuje sekwencjonowanie nanoporowe do badania ludzkiej mikrobioty jelitowej. genXone jest pierwszym dostarczycielem usługi w Polsce, która pozwala na uzyskanie precyzyjnych informacji na temat specyfiki bakterii jelitowych danej osoby i wskazanie rekomendacji dotyczących jej diety oraz właściwego ze względu na kondycję zdrowotną trybu życia. W październiku testy weszły do sprzedaży we własnym sklepie internetowym nanobiome.pl oraz w kanałach sprzedażowych spółki Diagnostyka. Uruchomienie programu Nanobiome było jednym z kluczowych celów emisyjnych spółki wskazanych podczas giełdowego debiutu w sierpniu 2020 roku. Komercjalizacja projektu Nanobiome pozwoli na jeszcze większą dywersyfikację strumieni przychodów. W czwartym kwartale br. spółka spodziewa się pierwszych wpływów z tego najnowszego segmentu badań w swoich wynikach. Dodatkowo, w związku z tzw. czwartą falą epidemii koronawirusa i jesiennym sezonem chorobowym obserwowane jest rosnące zapotrzebowanie na testy molekularne oferowane przez spółkę.